Naše služby Ι Rozvoj zaměstnanců

Rozvineme skryté talenty vašich lidí v aktivně používané dovednosti

Lidé ve firmě se vyvíjejí a mění. S jejich proměnou se mění i jejich „správné místo“, na kterém budou firmě užiteční. Správná strategie rozvoje s tím počítá.

Kdy nás potřebujete:

  • Potřebujete zlepšit výsledky obchodního týmu?

  • Zefektivnit práci v týmu, připravit lidi do nové role?

  • Chcete změnit firemní kulturu, sladit hodnoty firmy a vašich lidí?

  • Potřebujete snížit fluktuaci?

  • Objevit talenty vašich lidí a naplno realizovat jejich potenciál?

  • Chcete ve firmě spokojené a motivované zaměstnance?

  • Potřebujete jednotlivá oddělení naučit efektivně komunikovat a spolupracovat, kopat za společný cíl?

  • Vychovat nástupce, připravit lidi na převzetí vedoucích pozic?

Naše metody jsou například:

Facilitované workshopy

Praktické
semináře

Individuální koučink

Skupinový mentoring

Mastermind skupiny

Vzdělávání pro nás znamená víc, než jen odškolit a jít.

Vzdělávání s námi končí, až když se to „nové“ stane tak běžným, že už na to ani nemyslíte.

A my vám připravíme rozvojový plán podle potřeb vaší firmy a dohlédneme na plnění nastavených cílů. Vaše lidi naučíme, co potřebují, a postaráme se o převedení získaných poznatků do praxe.