O nás Ι Naši lidé

Tereza Valášková

TEREZA VALÁŠKOVÁ - profesní historie

HR konzultantka, lektorka

Konzultantka, lektorka - Lidé jsou základ

od roku 2017

Pomáhám firmám s HR procesy, využitím HR nástrojů, komunikací interní i externí. Školím i zajišťuji kvalitní nábor nebo headhunting - cílem je snížení fluktuace a zachování know-how.

Organizuji a vedu náborová Assessment centra, pro stávající zaměstnance Development centra, na něž navazuji sestavením individuálního rozvojového plánu a koučinkem.

Zakladatelka, realizátorka - Průvodce kariérou

od roku 2014

Pomáhám lidem najít práci, která je pro ně vhodná, bude je bavit a posune je dál. Konzultuji CV a pomáhám napsat motivační dopis. Provádím kandidáty procesem náboru a připravuji je jednotlivá kola. Učím lidi uvědomit si a prodat své dovednosti a své silné stránky. Natočila jsem videokurz Jak si najít skvělou práci.

HR manager - Mazars

2016 - 2017

Byla jsem zodpovědná za všechny oblasti HR. Vedla jsem malý HR tým. Nabírala jsem profesionály v oblasti daní, auditu, účetnictví, oceňování. Zavedla jsem praktiky HR Marketingu.

HR manager - KONE

2014 – 2016

Aktivně jsem vedla manažery k budování talentů v týmech a vychovávání svých nástupců. Připravovala jsem HR rozpočet pro ziskový růst a dostatečné investice do náboru a vzdělávání. Zastřešila jsem nábor 80+ permanentních technických a obchodních pozic včetně manažerských. Pracovala jsem s 10-15 manažery na rozvoji dovedností jejich týmů. 

Zlepšila jsem proces řízení výkonu školeními a vedením manažerů k motivaci svých lidí. Podporovala jsem manažery nákladovými daty a podílela se na implementaci HR controllinguPodporovala jsem střední manažery a zaměstnance v každodenních záležitostech.

Pomohla jsem vytvořit a zavést systém náboru juniorních pracovníků a jejich rychlého rozvoje. Připravila jsem program kariérního postupu včetně jednotlivých fází a systému postupu

HR generalista - KONE

2011 - 2014

Vyhledala a úspěšně jsem umístila více než 60 zaměstnanců na permanentní technické pozice. Rozvinula jsem proces práce s talenty a plánování následnictví. Zoptimalizovala jsem některé neefektivní a staré systémy, nástroje a procesy. Zavedla jsem použití Assessment center jako nástroje pro nábor manažerských a obchodních pozic.

Zajišťovala jsem včasné a správné mzdy ve spolupráci s externí mzdovou účetní. Zavedla jsem korporátní nástroje pro nábor, performance, succession a compensation management. Připravila jsem tréningový plán pro většinu zaměstnanců. Podporovala jsem management a zaměstnance v každodenních záležitostech. Organizovala, vedla a administrovala jsem průzkum spokojenosti zaměstnanců každý rok. Vedla jsem HR administrativu, databáze zaměstnanců (SAP), reporting.

Senior Research Consultant - Executive Search / HR Specialist - Farkasova & Partners

2011

Na projektové bázi jsem vyhledávala vhodné kandidáty na obsazované pozice.

Research Consultant, Executive search, Headhunter - Hudson Global Resources

2008 - 2009

Byla jsem součástí náborového týmu (konzultanti + researcher). Dělala jsem průzkum trhu, připravovala seznam společností, ve kterých jsme následně hledali, vyhledávala a vybírala kandidáty. Intenzivně jsem s kandidáty komunikovala po telefonu. Podílela jsem se na globálním projektu náboru absolventů pro nadnárodního klienta. Byla jsem hodnotitelkou na Assessment centrech.