O nás Ι Naši lidé

MARKÉTA ODVÁRKOVÁ - profesní historie

Recruiterka, lovkyně talentů

Externí recruiter, HR konzultant - Lidé jsou základ

od roku 2017

Spolupracuji na vybraných náborových projektech, kde je mou prioritou najít motivované a osobnostně vhodné kandidáty na nové pracovní pozice.
Důraz kladu na detailní znalost pracovního prostředí a pracovní pozice, ve které budou noví zaměstnanci pracovat. Po důkladném seznámení se s potřebou klienta se podílím na definici pracovní pozice, výběru vhodné náborové strategie, vytvoření „atraktivní marketingové značky zaměstnavatele“ na trhu práce, vytipování vhodných kandidátů, jejich motivaci a sladění s potřebami firmy a koordinaci výběrových řízení.

Zakladatelka, recruiterka, HR konzultant - Cleverjobs

od roku 2014
Pomáhám svým klientům budovat fungující a soudržné týmy a kandidátům najít práci, kde se budou cítit přirozeně a která bude pro ně nejen obživou, ale i koníčkem a radostí. Pracuji především s menšími společnostmi s jasně definovanými technickými i osobnostními požadavky na kandidáty.

Oborově se pohybuji hlavně v IT a technické oblasti, mám v portfoliu i úspěšně obsazené obchodní a manažerské pozice. Outsourcuji celý proces náboru od definice pracovní pozice, nalezení vhodné náborové strategie, vedení osobních pohovorů s kandidáty, spolupráce s klientem na vytipování nejvhodnějšího kandidáta, až po podporu klientům a novým zaměstnancům v době jejich začleňování do firemního života.

Senior Consultant, free-lancer - Flow-R, Personalisté

2013 - 2014

Spolupracovala jsem externě s personálními agenturami na náboru nových zaměstnanců, od výběru vhodné náborové strategie, aktivního oslovení kandidátů, organizace a vedení pohovorů, výběru vhodných kandidátů až po proces začleňování nových zaměstnanců do struktur společností.

Senior consultant - Robert Half

2011 - 2013

Vysoká škola recruiterského řemesla. Nastoupila jsem jako „junior recruiter“ a učila se od píky toto řemeslo, vedla své první pohovory a velmi rychle jsem se vypracovala do role senior konzultantky a vedoucí týmu IT recruiterů. Velmi dobře jsem plnila obchodní „KPI“.

Za mého působení se stabilizovala situace týmu, oslabeného odchodem seniorních konzultantů (reakce na změny ve vedení společnosti v roce 2012), podařilo se vrátit pocit smysluplné práce a lidský rozměr, což se projevilo v nárůstu obratu a fungující spolupráci na projektech.

Mé zaměření bylo čistě na IT pozice – programátoři, testeři, projektoví manažeři, analytici, administrátoři a helpdesk specialisté, úspěšně jsem obsadila i několik manažerů a obchodníků.

SAP konzultant - Globus

2010 - 2011

Byla jsem součástí mezinárodního týmu SAP konzultantů, kteří mapovali procesy ve společnosti a připravovali přechod ze stávajícího ERP systému na systém SAP.

Úzce jsem spolupracovala s německou centrálou a integračními konzultanty SAPu na zavedení a zprocesování změn (právních, účetních) podle zákonných norem České republiky. Koordinovala jsem a vedla školení nového prodejního modulu SAPu pro stávající zaměstnance.

SAP konzultant - Sabris

2008 - 2010

Pracovala jsem jako SAP konzultant pro prodejní a nákupní modul ERP systému SAP.
Spolupracovala jsem s kolegy na velkém projektu implementace SAP do výrobní společnosti masokombinát Schneider. Během 14denní implementace jsem na místě v pohotovostní skupině řešila vzniklé chyby (úpravy v databázích případně s pomocí programátorů úpravy ve zdrojových kódech programů).

Za mého působení došlo spíše k lidskému propojení a otevřela se komunikace v jinak ryze mužském prostředí české konzultantské společnosti.

Sales Support - Danfoss

2004 - 2008

Byla jsem obchodní podporou dánské společnosti zaměřené na výrobu a prodej tepelné techniky a příslušenství. Má práce spočívala v zadávání objednávek do systému SAP, řešení reklamací zákazníků, telefonickou komunikaci se zákazníky, obchodními zástupci, logistickými firmami, výrobními závody v Evropě /Dánsko, Slovinsko, Německo, Polsko/.

Velmi záhy jsem se posunula do role klíčového uživatele systému SAP pro středoevropský region a role mentora zákaznického supportu. Ke klasickém obchodní podpoře jsem řešila technické problémy v SAPu v regionu EMEA, vedla školení na změny v SAPu a vytvářela manuály pro uživatele, jak postupovat v případě chybových hlášení.

Vedla jsem a školila (interně i externě) několik projektů, uvedu jako příklad projekt elektronického objednávání produktů. Za mého působení dosáhl klientský servis vysoké úrovně, která byla zákazníky ceněna a pravidelně pozitivně komentována. Tato profesionální úroveň byla umocněna lidským, osobitým a podle potřeby i humorným přístupem z mé strany, což pomohlo vyřešit mnohdy velmi stresové a takřka neřešitelné situace způsobem, který zákazníka uklidnil a kreativitou, která často vyřešila i nemožné.

Vedoucí oddělení nákupu - Zentiva

2003 - 2004

Vedla jsem malý tým nákupčích surovin pro chemickou a farmaceutickou výrobu společnosti Zentiva (tehdy Léčiva). Zpracování objednávek v systému SAP (moduly MM), komunikace se světovými i lokálními dodavateli surovin, odpovědnost za dostupnost těchto surovin pro výrobu. Pravidelné reportování dostupnosti, komunikace s vedoucími skladového hospodářství, kontroly kvality, výroby a plánování.

Zúčastnila jsem se jako klíčový uživatel nákupního modulu integrace systémů SAP se slovenskou Slovakofarmou, působila jsem jako technická podpora pro slovenské kolegy, vedla školení a komunikaci s experty SAP v případě komplikovaných incidentů.

Mým největším úspěchem je bezchybné provedení integračních testů za modul MM, na tomto projektu jsem z důvodu nemoci mé nadřízené zůstala za nákupní modul sama /jako nováček ve společnosti/. Za tento výkon jsem dostala veřejnou pochvalu a výraznou finanční odměnu od ředitele logistiky pro ČS/SR.

Asistentka prodejního týmu - T-Systems – Pragonet

2002 – 2003
V roce 2002 jsem se posunula blíže do obchodu, přesněji řečeno jsem se stala asistentkou oddělení prodeje mezinárodních telekomunikačních služeb. Má práce byla hlavně analytická (analýza tarifů v jednotlivých geografických oblastech různých klientů), komunikační – řešení fakturačních nesrovnalostí s finančním oddělením a organizační – zajišťovala jsem setkání s VIP klienty a reprezentaci společnosti na výstavách.

Asistentka generálního ředitele - T-Systems – Pragonet

2000 – 2001
Působila jsem jako asistentka generálního ředitele, pracovala jsem jako tajemník pro vrcholné orgány společnosti – představenstvo a dozorčí radu. Má práce spočívala v organizaci valných hromad a zasedání dozorčí rady společnosti, pořizování zápisu v českém i anglickém jazyce, komunikaci se členy orgánů, zařizování veškeré administrativy spojené s jejich činností ve vrcholných orgánech. K tomu jsem zajišťovala chod kanceláře generálního ředitele společnosti.

Za mého působení byla ustanovena rada zaměstnanců a kolegové se daleko aktivně zapojili do života společnosti i do strategických rozhodnutí managementu. V roce 2001 jsem se stala předsedkyní rady zaměstnanců, vedla jednání rady, pořizovala zápisy a komunikovala s vedením společnosti o problémech viděných očima zaměstnanců.