O nás Ι Naši lidé

Iva Smolíková

IVA SMOLÍKOVÁ - profesní historie

Personalistka, HR konzultantka

HR Konzultant - Lidé jsou základ

od roku 2017

V rámci projektu Lidé jsou základ spolupracuji na řešení konkrétních personálních otázek našich klientů.

Pomáhám firmám zavést a vybudovat své vlastní HR oddělení. Řeším s nimi nastavení jednotlivých náborových aktivit. Pomáhám najít ty správné kandidáty na konkrétní pracovní pozice, sestavovat nové pracovní týmy. Započetí spolupráce s kandidátem je pouze prvním krokem na společné cestě, proto se zaměřuji také na nacházení cest, jak zaměstnance motivovat a nastavit oboustranně fungující spolupráci.

Poslední měsíce mé praxe se zabývám nastavením spolupráce mezi HR a businessem. Když spolu umíme najít řeč, vnímám, jak se vše hýbe snáz kupředu za dosažením firemních cílů.

Za důležitou oblast v práci s lidmi považuji také jejich rozvoj a postup. Nastavení takových aktivit, které zaměstnance posouvají dál, posouvají dál i firmu. Jejich nově nabyté kompetence nebo zvládnutí nelehkých úkolů se odrazí ve výsledcích další práce.

Ráda také pomáhám tam, kde se nedaří najít společnou řeč. V takových chvílích umím do procesu vstoupit jako facilitátor a společné jednání směřovat k cíli.

HR Generalist – PSJ, a.s.

od roku 2013

Činím kroky k tomu, abych maximálně nastavila a prohloubila spolupráci mezi HR a businessem. Zodpovídám za vyhledání nových zaměstnanců, sestavuji nové týmy, řeším otázky potenciálu a kariérního postupu zaměstnanců. Zastřešuji pracovně-právní agendu, připravuji smluvní dokumenty. Řeším vzdělávací potřeby, hledám lektory a připravuji s nimi kurzy na míru. Zjišťuji podmínky působení zaměstnanců na zahraničních projektech. Rozvíjím spolupráci se školami s cílem začlenit studenty do praxe. Připravila jsem nový systém hodnocení podporující vzájemnou komunikaci nadřízený/podřízený.

HR Specialista – KPMG Česká republika, s.r.o.

2011 - 2013
Společně s HR Business Partnerem jsem odpovídala za řešení potřeb poradenské části firmy. V rámci těchto oddělení jsem řešila náborové potřeby, vedla výběrová řízení. Implementovala jsem nový systém hodnocení zaměstnanců, připravovala jsem proces zpětné vazby – 360° feedback, upward feedback.

V oblasti vzdělávání jsem byla součástí týmu připravujícího novou koncepci rozvoje zaměstnanců v oblasti soft skills.

L&D koordinátor – KPMG Česká republika, s.r.o.

2007 - 2010
Zodpovídala jsem za kompletní organizační zajištění lokálních a CEE školení. Měla jsem na starost sledování účasti na povinných školeních. Účastnila se výběru externích lektorů, nastavovala obsah školení.