O nás Ι Naši lidé

Alena Hanušová

ALENA HANUŠOVÁ - profesní historie

Facilitátorka, lektorka komunikace a průvodkyně hledáním
win-win dohody

Lektorka a trenérka komunikace a vyjednávání - Lidé jsou základ

od roku 2017

V rámci projektu Lidé jsou základ pomáhám klientům nalézt dohodu v konfliktních situacích, odhalit slabá místa v týmové komunikaci a přenastavit ji tak, aby lidem pomáhala v dosahování cílů.

Jako lektor se zaměřuji také na vylepšení týmových porad, efektivitu poskytování a přijímání zpětné vazby, trénování vyjednávacích dovedností a nastavení vyjednávacího stylu v souladu s osobností vyjednavače.

Autorka projektu,  lektorka kurzů autentické komunikace, průvodkyně hledáním dohody, autorka knihy o komunikaci 
Řekni to jinak

od roku 2017

V projektu se soustředím hlavně na téma komunikace, spolupráce a nastavení vztahů jak v práci, tak v osobním životě.
V rámci projektu jsem v dubnu 2017 napsala a vydala knihu o komunikaci s názvem "Jak si říct o to, co potřebujete, abyste to skutečně dostali". 
Učím lidi, jak pozvednout spolupráci s druhými na mistrovskou úroveň skrze jasnou, autentickou a nenásilnou komunikaci. Jak řešit konflikty a uzavírat oboustranně přijatelné dohody na bázi win-win. Pomáhám lidem objevit jejich autentický, individuální a vysoce efektivní vyjednávací a komunikační styl, postavený osobních hodnotách a zároveň respektující k hodnotám druhých.

Busines Development Consultant&Facilitator - freelance

od roku 2015

Vedu a facilituji pracovní skupiny složené z lidí různých oborů, které mají za úkol vytvářet nová, kreativní řešení produktů, prodejních a interních pracovních postupů.
Pomáhám manažerům zmapovat jejich týmovou komunikaci a její slabiny a nastavit nové komunikační kanály v rámci jejich týmů a oddělení.
Pomáhám malým podnikatelům zformulovat jejich podnikatelské záměry, dát jim konkrétní podobu, strukturu a plán a uvést je v život.

Senior Advisor - European Biogas Association

2016 – 2017

Příležitost prohloubit své dovednosti jako lektor a facilitátor…
Školila jsem core team EBA na speciální komunikační dovednosti (vedení brainstormingů a porad na dálku, vyjednávací dovednosti, obchodní dovednosti pro prodej členství v asociaci). Vypracovala jsem pro EBA metodiku vedení tematických pracovních skupin (struktura pracovní schůzky, komunikace s členy týmu, reporting).
Byla jsem odpovědná za vedení dvou expertních pracovních skupin.

Head of Sales - Biogest Energie-und Wassertechnik GmbH.

2010 - 2015

Velká zkušenost ve spojování zdánlivě nespojitelného. Nejlépe ji popisují slova: spolupráce, nadšení, tvoření, výsledky. Skvělý tým a skvělé prodeje.
Vybudovala jsem a vedla tým obchodních zástupců, který pokrýval svou činností 12 zemí EU. Byla jsem odpovědná za zaškolení nováčků, dohled nad jejich adaptací a odborné vedení junior sales manažerů.  Vytvořila jsem standardní obchodních postupy pro zpracování obchodních nabídek, kalkulací, technologických návrhů, zpracování návrhu smluv. Vypracovala jsem metodiku zaškolování sales juniorů, díky které se zkrátila jejich adaptační doba z 12 na 6 měsíců (doba než byli způsobilí obchodovat samostatně).

Area Sales Manager - Biogest Energie-und Wassertechnik GmbH.

2010

Další lekce v akceptaci a pochopení odlišnosti kultur, názorů a charakterů a pilování vyjednavačských dovedností…
Byla jsem odpovědná za koordinaci provizních obchodních partnerů při akvizicí nových zákazníků v oblasti Balkánu – převážně Chorvatsko, Srbsko.
Vedla jsem jako projektový manažer první investiční projekt společnosti (investice do vlastní bioplynové stanice) v objemu 2 mil EUR.

Business Development Consultant - Biogest Energie-und Wassertechnik GmbH.

2009 - 2010

První lekce o tom, že v jiném kraji panuje opravdu jiný mrav…
Vedla jsem jako samostatný projektový manažer projekt „Analýza potenciálu trhu Jihoafrické republiky pro implementaci bioplynových technologií“ včetně vedení obchodní cesty do JAR a jednání s příslušnými organizacemi na místě.

Product Development Manager - Farmtec

2009 - 2010

Sbírání prvních manažerských dovedností… Vedla jsem 5-členný tým produktového oddělení zaměřeného na technickou podporu při obchodování a realizaci projektů bioplynových stanic (obnovitelná energetika). Za čtyři roky jsme jich do života uvedli téměř 40.