KATEŘINA HEJNÁ

Týmová a klientská podpora projektu

Můj profesní příběh si můžete přečíst zde >>>

Týmová a klientská podpora – J2B Community s.r.o.

od roku 2016

Vedu klientský servis projektů, denně odpovídám na emailové dotazy klientů, dotazy na chatu a domlouvám termíny konzultací s klienty. Organizačně zajišťuji živé semináře a workshopy.

Podílím se na tvorbě a úpravách profilů klientů na LinkedIn a Jobs.cz. Vytvářím dotazníky s cílem získat od klientů zpětnou vazbu.

Zodpovídám za dodržení termínů a plnění zadaných úkolů svých i členů týmu. Vytvářím prezentace pro týmové porady a kolegům tabulky pro práci s kontakty.

V aplikaci Fapi řeším platby, nastavuji prodejní formuláře pro weby včetně prodejních položek a šablon.
Pracuji s databází klientů, tvořím seznamy kontaktů, nastavuji emailové kampaně v aplikaci SmartEmailing. Provádím úpravy webů v aplikaci Mioweb. Nastavuji a upravuji přístupy klientů k jednotlivým on-line programům.

Vytvářím měsíční statistiky prodeje služeb a návštěvnosti stránek webů, nastavuji cesty zákazníka pro získání statistik v aplikaci SmartSelling.

J2B zastřešuje tyto tři projekty: Lidé jsou základ, Linked Akademie, Získám dobrou práci

Finanční poradce - Senior Consultant - Partners Financial Services, a.s.

2007 - 2016

Manažerovi týmu jsem zajišťovala informace a propočty potřebné k jednotlivým obchodům. Vyřizovala jsem administrativu spojenou s přijímáním nových kolegů a připravovala veškeré dokumenty související se změnami smluv u jeho klientů. Manažer se tak mohl věnovat obchodu, práci s týmem a získávání nových kolegů.

Svým klientům jsem vytvářela komplexní řešení jejich rodinných financí a pomáhala jim ho realizovat. Díky jejich spokojenosti a následným doporučením na přátele a známé jsem si vytvořila vlastní portfolio 150 klientů, kteří se mnou 8 let řešili veškeré své finanční potřeby.

Poskytovala jsem klientům následný servis v podobě novinek z finančního trhu a šetřila jim tím jejich čas. Znala jsem jejich finanční chování a plány a pomáhala jim k cestě za jejich sny, jako je třeba koupě bytu nebo peníze pro děti.

Naučila jsem se rychle reagovat a nepodléhat stresu při měnících se okolnostech v rámci jednotlivých obchodních případů. Díky tomu jsem měla spokojenou klientelu, protože jsem byla schopna i v krizových situacích zachovat chladnou hlavu a dotáhnout obchod do konce.

Finanční referent - Siemens EZ, a.s.

2002 - 2007

Zajišťovala jsem administrativně - ekonomickou agendu finančního oddělení.
Vedla jsem časový harmonogram finančního ředitele a plánovala mu veškeré schůzky. Připravovala jsem prezentace a měsíční reporty pohledávek a závazků jako podklady pro pravidelná jednání vedení společnosti.

Asistentka - recepční - Transconsult International, s.r.o.

2000 - 2002

Zajišťovala jsem administrativní a ekonomickou agendu firmy. Řešila jsem poptávky tuzemských i zahraničních zákazníků na rezervace trajektů pro kamiony.
Vyhledávala jsem potenciální nové zákazníky. Vytvářela jsem reporty ziskovosti trajektů a přepravy. Uzavírala jsem celní smlouvy.

Účetní - Sazka a.s.

1999 - 2000

Kontrolovala jsem a účtovala faktury v SAP. Vyřizovala jsem reklamace zákazníků k fakturám.