KONZULTACE

Pomůžeme vám nastavit postupy a procesy vašeho náboru a výběru tak, aby vám vaše úsilí přinášelo výsledky, na které stále čekáte.

Pomůžeme vám oslovit, vybrat si a získat lidi, kteří budou pro váš tým skutečným přínosem, kteří s vámi zůstanou a pomohou vám dosáhnout vašich cílů.

Pomůžeme vám v dalším vzdělávání a rozvoji vašeho týmu, abyste se svými lidmi dosáhli těch nejlepších možných výsledků.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

Sejdeme se s vámi a společně přijdeme na to, jak konkrétně vám můžeme pomoci.

Josef Bártík

+420 724 726 943

Můžeme se stát vašimi:

Poradci

Konzultanty

Mentory

Kouči

Pomůžeme vám v náboru

 • Kompletně zanalyzujeme váš náborový proces a doporučíme vám změny, které povedou k jeho vyšší úspěšnosti
 • Ukážeme, jak používat ve vašem náboru úspěšné marketingové a obchodnické postupy
 • Navrhneme nebo vytvoříme atraktivní kariérní stránky
 • Vytvoříme atraktivní, zacílený a úderný náborový inzerát
 • Pomůžeme nastavit strategii náboru na sociálních sítích
 • Doporučíme vám, jak zefektivnit spolupráci mezi HR a výkonným managementem, mezi vaší firmou a personální agenturou...
 • Budeme s vámi konzultovat, jak si budovat značku zaměstnavatele a přitahovat si kvalitní zaměstnance
 • Budeme vám asistovat při předvýběru ze životopisů, na pohovorech, a pomůžeme vám odhalovat skutečný potenciál kandidátů
 • Pomůžeme odhalit, proč vaši zaměstnanci odcházejí a najdeme společně cesty, jak i udržet ty schopné a potřebné

Pomůžeme vám v rozvoji lidí

 • Proč komunikace mezi jednotlivci nebo ze strany vedení nepřináší patřičné výsledky a jak to změnit
 • Ukážeme vám, jak posílit přirozenou autoritu manažerů a zachovat lidskost a autenticitu
 • Jak zvýšit spolupráci a loajalitu lidí vůči firmě i v týmu
 • Lidé neznají přesně své role a nepracují naplno - i navzdory svému potenciálu
 • Jak vymýtit nepříjemnou rivalitu a soutěživost, která je na úkor výkonu a výsledků
 • Čím a jak motivovat a jak posílit i vnitřní motivaci
 • Jak správnou zpětnou vazbou zlepšit výsledky i komunikaci v týmu
 • Jakými způsoby podporovat a otevírat potenciál jednotlivců a umožnit jim růst
 • Pomůžeme vytvořit účinný adaptační plán pro nové zaměstnance a úspěšně ho zavést do praxe
 • a další témata z oblasti komunikace, motivace, vedení, prodeje a budování firemní kultury

SLEDUJTE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU A NA LINKED-IN

Získáte od nás další rady, návody, informace a inspiraci zdarma...